Site Logo

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกำเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในเดือนสิงหาคม ๒๕๐๔ และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ด้วย

และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ตลอดมาและยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแก่มูลนิธิฯ หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับไว้เป็นหลักในการบริหารงานของมูลนิธิฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
-มูลนิธิฯ มีชื่อเต็ม "มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" มีชื่อย่อ "ม.น.ข."

-มูลนิธิฯ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ "FOUNDATION FOR THE WELFARE OF NEEDY SCHOOLCHILDREN UNDER ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN"
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และนักเรียนทุนปัจจุบัน แจ้งชื่อ,ที่อยู่,โทรศัพท์,และ Email เพื่อการจัดทำทำเนียบนักเรียนทุน 
โทรศัพท์: 0-2391-2324, 0-2391-3796 โทรสาร: 0-2391-2354 E-Mail mnk_q@hotmail.com

Text/HTML
Text/HTML
DnnForge - NewsArticles

No Articles Found.
Text/HTML
ข่าวสารล่าสุด
ความก้าวหน้าโครงการบริษัทจำลองของนักเรียน
ประกาศ มูลนิธิฯ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทุน"ม.น.ข." ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทุน"ม.น.ข."  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 31 คน   Download

* หมายเหตุ  :  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกขอให้ไปติดต่อกองกิจการนักศึกษา  เพื่อขอใบรองสถานภาพนักศึกษายืนยันการเป็นนักศึกษา  และส่งกลับมาที่สำนักงานมูลนิธิฯโดยด่วน (ตามที่อยู่ที่แสดงด้านล่าง) ทางมูลนิธิฯจะดำเนินการจัดส่งทุนให้ต่อไป

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 928 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    โทรศัพท์ 0-2391-3796, 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354


 
 

สมัครขอรับทุนศึกษา “ม.น.ข.” ปีการศึกษา 2558 - Thursday, February 5, 2015

สมัครขอรับทุนศึกษา “ม.น.ข.” ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557  และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558  ที่สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ให้ได้รับทุนการศึกษา “ม.น.ข..” Download เอกสารเพิ่มเติม
 
 

  read more...

     

นานาสาระน่ารู้
Link
   วีดิทัศน์ "ห้าทศวรรษ ม.น.ข."  


วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินงานมาครบ ๕๐ ปี

 


   ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
Workshop020
Workshop011
Workshop015

   ภาพกิจกรรมบริษัทจำลองของนักเรียน  
บริษัทจำลอง(๐๔)๐๙
บริษัทจำลอง(๐๒)๐๓
บริษัทจำลอง(๐๓)๐๗

   ภาพกิจกรรม  
IMG_0096
๕๖
Workshop017

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register