Site Logo
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกำเนิดเนื่องมาจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ หลังจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและบรรดาผู้ที่เสนอแนะได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” ขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในเดือนสิงหาคม ๒๕๐๔ และเมื่อความทราบถึงพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินซึ่งมีผู้จงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นทุนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ด้วย

และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภิกาของมูลนิธิฯ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ตลอดมาและยังทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแก่มูลนิธิฯ หลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับไว้เป็นหลักในการบริหารงานของมูลนิธิฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
-มูลนิธิฯ มีชื่อเต็ม "มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์" มีชื่อย่อ "ม.น.ข."

-มูลนิธิฯ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ "FOUNDATION FOR THE WELFARE OF NEEDY SCHOOLCHILDREN UNDER ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY THE QUEEN"
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่า และนักเรียนทุนปัจจุบัน แจ้งชื่อ,ที่อยู่,โทรศัพท์,และ Email เพื่อการจัดทำทำเนียบนักเรียนทุน 
โทรศัพท์: 0-2391-2324, 0-2391-3796 โทรสาร: 0-2391-2354 E-Mail mnk_q@hotmail.com

ข่าวสารล่าสุด
ประกาศ มูลนิธิฯ
สมัครขอรับทุนศึกษา “ม.น.ข.” ปีการศึกษา 2559 - Wednesday, February 24, 2016

สมัครขอรับทุนศึกษา “ม.น.ข.” ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558  และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559  ที่สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ให้ได้รับทุนการศึกษา “ม.น.ข..” Download เอกสารเพิ่มเติม
 
 

  read more...

มอบทุนส่วนกลาง - Tuesday, February 02, 2016

 ด้วยมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์กาหนดให้มีการมอบเงินทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนทุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระดับอุดมศึกษา **ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559** เวลา 09.30 – 15.00 น   Download.

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทุน"ม.น.ข." ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทุน"ม.น.ข."  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 31 คน   Download

* หมายเหตุ  :  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกขอให้ไปติดต่อกองกิจการนักศึกษา  เพื่อขอใบรองสถานภาพนักศึกษายืนยันการเป็นนักศึกษา  และส่งกลับมาที่สำนักงานมูลนิธิฯโดยด่วน (ตามที่อยู่ที่แสดงด้านล่าง) ทางมูลนิธิฯจะดำเนินการจัดส่งทุนให้ต่อไป

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 928 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    โทรศัพท์ 0-2391-3796, 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354


 
 

     

นานาสาระน่ารู้
Link
   วีดิทัศน์ "ห้าทศวรรษ ม.น.ข."  


วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินงานมาครบ ๕๐ ปี

 


   ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
Workshop010
Workshop015
Workshop001

   ภาพกิจกรรมบริษัทจำลองของนักเรียน  
บริษัทจำลอง(๐๓)๑๒
บริษัทจำลอง(๐๔)๐๘
บริษัทจำลอง(๐๕)๐๙

   ภาพกิจกรรม  
๐๓
IMG_0932
๓๑

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register