Site Logo
15

รายงานการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหาร ม.น.ข. ได้ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ปวช. สาขาการโรงแรม ๑ คน และอาจารย์ที่วิทยาลัยพาณิชยการบางนา เพื่อติดตามผลในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา


วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  งานมอบทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” , 
ทุน “โครงการ “ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”  และทุน “โครงการความร่วมมือสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ใต้ และม.น.ข. ให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ”  โดยนายบุญจง  ลิ้มอุดมพร ประธานอนุกรรมการบริหารทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”  และ Mr. Finbarr O’Connor  ผู้แทนสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ใต้   เป็นผู้มอบทุนการศึกษา 
 

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ม.น.ข. ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์  งานพิธีเปิดงาน INNOCON Bangkok 2019
International Air Rail Transport Summit 2019  ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๙๙  อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารฯ เดินทางไปมอบเงินแก่โรงเรียนและนักเรียนทุนที่ประสบภัยน้ำท่วม  จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  มูลนิธิฯ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานแถลงข่าวการจัดงาน INNOCON Bangkok 2019  ณ ห้องเชียงเงิน เชียงทอง โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์  รองประธานกรรมการบริหาร  พร้อมด้วยนางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต  เลขาธิการ และนางจารุพร  พุทธวิริยากร  รองเลขาธิการ  ไปร่วมงานพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ห้อง ๑๑๑  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และหอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับกรรมการสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯใต้(เจ้าของทุน) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จวิชาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓๘
 

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทีอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT
 

วันพุธที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ  และเวลา  ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กทม.

วันอังคารที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  NBT
 

วันจันทร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต และนางจารุพร  พุทธวิริยากร  ไปรับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาที่บริษัท เนเจอร์กิ๊ฟ  จำกัด  ถนนพุทธมณฑลสาย ๕  โดยบริษัทเนเจอร์กิ๊ฟ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุน “นวฤกษ์  สาขา เนเจอร๋กิ๊ฟ  ปีละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ติดต่อกันเป็นปีที่  ๗

วันเสาร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒   ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๑  และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุน ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมศรีพญาไท  โรงเรียนพญาไท  ถนนศรีอยุธยา  กทม.
 

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  กรรมการบริหารมูลนิธิฯร่วมประชุมสามัญประจำปี  สภาสังคมสงเคราะห์


วันจันทร์ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางดการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

วันที่  ๑๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ที่สำนักงานมูลนิธิฯ  (สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมคงคา)


_______

 

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์  นายบุญจง  ลิ้มอุดมพร  นายสุรวัฒน์  ชมพูพงษ์  นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต  และ   นางสุพัฒตรา  ลิมประพันธุ์  ได้ไปพบคุณโชติ  โสภณพนิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อรายงานเรื่องนักเรียนทุนที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และขอคำแนะนำเรื่องการจัดกิจกรรมหาทุนของมูลนิธิฯ ในปี ๒๕๖๒


อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายภารกิจของ ม.น.ข. แก่สมาชิกสโมสรโรตารีพระโขนง และรับมอบทุนการศึกษาประจำปีจากสโมสรฯ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท


ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และร่วมรับประทานอาหาร วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อจับสลากออกรายชื่อกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งครบวาระคราวละ๒ปี และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                      11 ก.ค.62

 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register