Site Logo
15

รายงานการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์  รองประธานกรรมการบริหาร  พร้อมด้วยนางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต  เลขาธิการ และนางจารุพร  พุทธวิริยากร  รองเลขาธิการ  ไปร่วมงานพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ ห้อง ๑๑๑  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และหอประชุมจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับกรรมการสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯใต้(เจ้าของทุน) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จวิชาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓๘
 

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทีอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT
 

วันพุธที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ  และเวลา  ๑๓.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กทม.

วันอังคารที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  NBT
 

วันจันทร์ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นายสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์  นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต และนางจารุพร  พุทธวิริยากร  ไปรับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาที่บริษัท เนเจอร์กิ๊ฟ  จำกัด  ถนนพุทธมณฑลสาย ๕  โดยบริษัทเนเจอร์กิ๊ฟ ได้บริจาคเงินเข้ากองทุน “นวฤกษ์  สาขา เนเจอร๋กิ๊ฟ  ปีละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ติดต่อกันเป็นปีที่  ๗

วันเสาร์ที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒   ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๑  และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุน ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมศรีพญาไท  โรงเรียนพญาไท  ถนนศรีอยุธยา  กทม.
 

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  กรรมการบริหารมูลนิธิฯร่วมประชุมสามัญประจำปี  สภาสังคมสงเคราะห์


วันจันทร์ที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  ประชุมกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีทางดการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

วันที่  ๑๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ที่สำนักงานมูลนิธิฯ  (สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปทุมคงคา)


_______

 

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  นายวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์  นายบุญจง  ลิ้มอุดมพร  นายสุรวัฒน์  ชมพูพงษ์  นางวรรณวิไล  วรวิกโฆษิต  และ   นางสุพัฒตรา  ลิมประพันธุ์  ได้ไปพบคุณโชติ  โสภณพนิช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อรายงานเรื่องนักเรียนทุนที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา และขอคำแนะนำเรื่องการจัดกิจกรรมหาทุนของมูลนิธิฯ ในปี ๒๕๖๒


อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายภารกิจของ ม.น.ข. แก่สมาชิกสโมสรโรตารีพระโขนง และรับมอบทุนการศึกษาประจำปีจากสโมสรฯ เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท


ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และร่วมรับประทานอาหาร วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อจับสลากออกรายชื่อกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งครบวาระคราวละ๒ปี และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                      11 ก.ค.62

 

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register