Site Logo
ที่ตั้งมูลนิธิ

 

อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม) 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ 0-2391-3796 , 0-2391-2324
โทรสาร 0-2391-2354

 

maps.google.com/maps/ms

ดูแผนที่ได้ที่นี่

 

ติดต่อมูลนิธิSend

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register