Site Logo
วิธีการจัดตั้งทุน


การตั้งทุนการศึกษา ทุนนวฤกษ์ สาขา........

ตั้งชื่อตามความประสงค์ของผู้บริจาคเพื่อใช้เฉพาะดอกผล จำนวนเงินที่บริจาคขอให้ตัวเลขได้ผลลัพธ์เป็น ๙ เช่น จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา ดังนี้

 ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 4,000 บาทต่อปี

 ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 4000 บาทต่อปี

 ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 6,000 บาทต่อปี

 

 

การตั้งทุนการศึกษา ม.น.ข. ระดับอุดมศึกษา

ตั้งชื่อทุนตามความประสงค์ของผู้บริจาคถือเป็นทุนต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริจาคจะมอบให้เป็นเงินก้อน พอเพียงสำหรับนักเรียนทุนเรียนจบหลักสูตร หรือจะมอบเป็นรายปีติดต่อกันไป จนนักเรียนทุนเรียนจบหลักสูตร

 สาขาแพทย์ศาสตร์ ทุนละ 8,000-10,000 บาทต่อปี (บริจาคติดต่อกัน 6 ปี)

 สาขาวิศวกรรมศาสตร์  ทุนละ 7,000 บาทต่อปี (บริจาคติดต่อกัน 4 ปี)

 สาขาทั่วไป ทุนละ 6,000 บาทต่อปี (บริจาคติดต่อกัน 4 ปี)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register