Site Logo
วิธีการบริจาค

 

 

การบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีวิธีดำเนินการได้ดังนี้ 

 

๑. ส่งโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิฯ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เลขที่ ๙๒๘ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๓๙๑-๓๗๙๖, ๐-๒๓๙๑-๒๓๒๔
โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๒๓๕๔

    

๒. ส่งตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ สั่งจ่าย ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร ปณ. พระโขนง

๓. เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

๔. โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิฯ เลขที่ ๑๗๐-๑-๐๐๓๑๕-๒ กระแสรายวัน ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์

***เมื่อโอนเงินแล้วโปรดส่งสำเนาใบโอนเงินให้มูลนิธิฯ เพื่อมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

ใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register