Site Logo

ท่านที่จะใช้เว็บบอร์ด กรุณาลงทะเบียน(Register) ก่อนครับ สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็ Login เข้าใช้ได้เลยครับ ปุ่ม Register/Login อยู่ด้านล่างสุดครับ

Subject: แจ้งเรื่องการจัดส่งเงินทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552
Prev Next
You are not authorized to post a reply.

Author Messages
Officer,

Posts:21

21-08-2009 2:53 PM Alert 
<b>สนง. มูลนิธิฯ งดจัดส่งเงินทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 แล้ว

นักเรียนทุนคนใดที่ยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552 แสดงว่ายังไม่ได้จัดส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2551 แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเบิกให้และรวมกับเงินทุนในภาคเรียนที่ 2/2552 หากมีปัญหาข้อข้องใจติดต่อมูลนิธิฯ โดยตรง<b/>

You are not authorized to post a reply.
Forums > เกี่ยวกับมูลนิธิฯ > นักเรียนทุน > แจ้งเรื่องการจัดส่งเงินทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552ActiveForums 3.6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register