Site Logo

ท่านที่จะใช้เว็บบอร์ด กรุณาลงทะเบียน(Register) ก่อนครับ สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็ Login เข้าใช้ได้เลยครับ ปุ่ม Register/Login อยู่ด้านล่างสุดครับ

Subject: นักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ
Prev Next
You are not authorized to post a reply.

Page 1 of 212 > >>
Author Messages
Officer,

Posts:21

27-01-2010 3:46 PM Alert 
น้องๆ นักเรียนทุนที่ได้รับทุนแอล.เอส.เอฟที่จบไปแล้ว หรือที่กำลังศึกษาอยู่ ทางสนง.มูลนิธิฯ ขอให้น้อง ๆ ช่วยแจ้งอีเมลล์ ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับน้อง ๆ ได้ ไว้ที่กระทู้นี้ด้วยนะคะ รายละเอียดดังนี้ค่ะแจ้งชื่อ-นามสกุล

สถานศึกษา คณะ

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน)

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ)

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ)

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)


Mameow,

Posts:6

10-04-2010 10:56 PM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล วราภรณ์ ปิงหมื่น

สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย คณะ พยาบาลศาสตร์

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ปี 2553

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) บ้านเลขที่ 124 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
ที่ทำงาน รพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตึกเทพอาทร ชั้น 4 ห้อง408 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) บ้าน 054-642506 ที่ทำงาน 038-320200 ต่อ 1184 (ตึกสิริกิติ์ชั้น4)

มือถือ 085-2433634
อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) butterfly_mameow@hotmail.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)
Mameow,

Posts:6

10-04-2010 11:05 PM Alert 
[quote]Posted By Mameow on 10-04-2553 10:56 PM

แจ้งชื่อ-นามสกุล วราภรณ์ ปิงหมื่น

สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย คณะ พยาบาลศาสตร์

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ปี 2553

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) บ้านเลขที่ 124 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
ที่ทำงาน รพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตึกเทพอาทร ชั้น 4 ห้อง408 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) บ้าน 054-642506 ที่ทำงาน 038-320200 ต่อ 1184 (ตึกสิริกิติ์ชั้น4)

มือถือ 085-2433634
อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) butterfly_mameow@hotmail.com

นักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ.รุ่นที่16นะคะ
[/quote]

UMA,

Posts:1

24-05-2010 9:34 AM Alert 
[quote]Posted By Officer on 27-01-2010 3:46 PM

น้องๆ นักเรียนทุนที่ได้รับทุนแอล.เอส.เอฟที่จบไปแล้ว หรือที่กำลังศึกษาอยู่ ทางสนง.มูลนิธิฯ ขอให้น้อง ๆ ช่วยแจ้งอีเมลล์ ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถใช้ติดต่อกับน้อง ๆ ได้ ไว้ที่กระทู้นี้ด้วยนะคะ รายละเอียดดังนี้ค่ะแจ้งชื่อ-นามสกุล นางสาวอุมา พึ่งเมือง

สถานศึกษา คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) 2554

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) 085-993-8053

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) t_toonjj@hotmail.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)


[/quote]

nirut nukphet,

Posts:1

23-06-2010 7:31 AM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์

สถานศึกษา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) กำลังศึกษาระดับชั้นปีที่ ๔ (ปีการศึกษา ๒๕๕๓)

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) หอพักนิสิตจุฬาฯ ห้อง ๙๒๔ ตึงจำปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.๑๐๓๓๐

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) ๐๘-๗๕๑๕-๗๙๓๑

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) jackthaimusic@hotmail.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)
Pom,

Posts:1

25-06-2010 12:14 AM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล นายกิติกรณ์ จันพูล

สถานศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) บ้าน 37/1 หมู่ 2 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) มือถือ 085-0173593, 083-4488400

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) E-mail = pomp2702@hotmail.com


รายงานตัวแล้วครับบผม
mety2531,

Posts:1

23-08-2010 12:10 PM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล นายเมธา สีเชียงสา

สถานศึกษา คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)

สถานที่ติดต่อ (บ้าน) 29 ม.11 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) 082-123-234-2

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ)
mety_2531@hotmail.com
nopzy,

Posts:2

17-09-2010 12:22 AM Alert 

แจ้งชื่อ-นามสกุล :D นายรชามญชุ์ สังข์ทอง

สถานศึกษา คณะ :blush:มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ สาธารณสุขศาสตร์

สถานที่ติดต่อ :sick:15/19 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

เบอร์โทรศัพท์ :whistling:0885244240

อีเมลล์ :crying:nnoupt_131@hotmail.com

nopzy,

Posts:2

19-09-2010 3:09 AM Alert 


แจ้งชื่อ-นามสกุล : นายรชามญชุ์ สังข์ทอง

สถานศึกษา คณะ ::มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ สาธารณสุขศาสตร์

สถานที่ติดต่อ ::15/19 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110

เบอร์โทรศัพท์ ::0885244240

อีเมลล์ :nnoupt_131@hotmail.com

khongbank,

Posts:2

24-12-2010 8:37 AM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล :จักรกฤษณ์ ทัดทา

สถานศึกษา คณะ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แจ้งปีที่จบการศึกษา :2553

สถานที่ติดต่อ :222 แผนกการเงิน กรมอุทกศาสตร์,กองทัพเรือ ถ.ริมทางรถไฟเก่า เขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์ :ที่ทำงาน 0-247-52194 มือถือ:089-6214926

อีเมลล์:th_jakkrit@hotmail.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)
PPP,

Posts:1

09-02-2012 8:20 PM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล :นายธนากรณ์ ติยะบุตร

สถานศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่ติดต่อ :13 หมู่ 10 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ :มือถือ:08-4794-5615

อีเมลล์: thanakorn.kku@gmail.com

Pang,

Posts:1

04-06-2012 1:18 PM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล : นางสาว สุกัญญา เทพธีร์

สถานศึกษา คณะ : จุลชีววิทยา ภาควิชาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ติดต่อ : 14 / 1 ต. โคกสว่าง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด 45140

เบอร์โทรศัพท์ มือถือ : 083 7243892

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) : p3_pang@windowslive.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)
lonemind,

Posts:1

09-09-2012 7:14 AM Alert 

แจ้งชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา จันใด

สถานศึกษา คณะ : การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แจ้งปีที่จบการศึกษา (2553)

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) 315/84 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) : 084-4094748

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) lonemindclub_love@hotmail.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)

benchaporn,

Posts:2

29-10-2012 9:10 PM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล นางสาวเบญจภรณ์ พฤฒิสาร

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์

แจ้งปีที่จบการศึกษา (กรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) -

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) บ้านเลขที่174/2 หมู่4 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) มือถือ 085-7329905

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) benchkob@hotmail.com
busalin.b,

Posts:1

30-07-2013 11:06 AM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล นางสาวบุษลิน รัตนะ

สถานศึกษา คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) หอพักอาคาร 7 ห้อง 7409 มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) มือถือ 0869479355

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) busalin.b@hotmail.com
pimlapat,

Posts:1

22-11-2013 7:24 PM Alert 

แจ้งชื่อ-นามสกุล นางสาว พิมพ์ลภัทร กลิ่นจันทร์

สถานศึกษา คณะ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) 296 ซ.ราชประชา1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) 0805508082

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) baitong_bigbang@hotmail.com

(เฉพาะนักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. เท่านั้นนะคะ)
Chaitawat,

Posts:1

03-01-2014 2:03 PM Alert 
นามสกุล นายชัยธวัช ทัดปอย

สถานศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่จบการศึกษา 2557

สถานที่ติดต่อ บ้าน : 31 หมู่ 1 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) มือถือ 084-4923757

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) E-mail = chaitawat_lkb@hotmail.com


รายงานตัวแล้วครับบผม ^^
อุลัยลักษณ์ ทิ้งโคตร,

Posts:1

04-01-2014 11:17 AM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล นางสาว อุลัยลักษณ์ ทิ้งโคตร

สถานศึกษา คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ติดต่อ (บ้าน/ที่ทำงาน) 46 หมู่ 9 บ้านเหล่ายาว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

เบอร์โทรศัพท์(บ้าน/ที่ทำงาน/มือถือ) 0903358914

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) numtan-789@hotmail.com
pl2oteen,

Posts:1

14-02-2014 2:19 PM Alert 
แจ้งชื่อ-นามสกุล : นายขจรศักดิ์ แจ่มเจริญ

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีบริหาร

แจ้งปีที่จบการศึกษา : 2557

สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ 419/39 ม.5 ซอยนาเกลือ16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์ : 095-0460196

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) : nobitakung_77@hotmail.com

นักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟ. รุ่นที่ 20

......................................................................................................
๋jariya,

Posts:2

19-01-2015 8:17 PM Alert 
ชื่อ-นามสกุล: นางสาว จริยา อังกาบ

สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะ: การจัดการการท่องเที่ยว

สถานที่ติดต่อ: บ้านเลขที่ 62/4 ม. 3 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

เบอร์โทรศัพท์: 087-6203781

อีเมลล์(ที่ใช้ประจำ) : noopriew88@gmail.com

.........................................................................................................
You are not authorized to post a reply.
Page 1 of 212 > >>

Forums > เกี่ยวกับมูลนิธิฯ > นักเรียนทุน > นักเรียนทุนแอล.เอส.เอฟActiveForums 3.6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register