Site Logo

ท่านที่จะใช้เว็บบอร์ด กรุณาลงทะเบียน(Register) ก่อนครับ สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็ Login เข้าใช้ได้เลยครับ ปุ่ม Register/Login อยู่ด้านล่างสุดครับ

Subject: แจ้งการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2553
Prev Next
You are not authorized to post a reply.

Author Messages
Officer,

Posts:21

27-03-2010 4:49 PM Alert 
ตามแนวปฏิบัติของมูลนิธิฯ จะส่งเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนปีละ 2 ครั้ง หลังจากได้รับรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุน และบัดนี้สิ้นปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 แล้ว ขอให้นักเรียนทุนรายงานผลการเรียนที่ผ่านมาให้มูลนิธิฯ ทราบ เพื่อมูลนิธิฯ จะส่งเงินทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ให้นักเรียนทุนต่อไปค่ะ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อไปที่สำนักงานมูลนิธิฯ โดยตรง


เริ่มส่งเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 งวดที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2553ขอบคุณค่ะ
สำนักงานมูลนิธิฯ
You are not authorized to post a reply.
Forums > เกี่ยวกับมูลนิธิฯ > นักเรียนทุน > แจ้งการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2553ActiveForums 3.6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register