Site Logo

ท่านที่จะใช้เว็บบอร์ด กรุณาลงทะเบียน(Register) ก่อนครับ สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ก็ Login เข้าใช้ได้เลยครับ ปุ่ม Register/Login อยู่ด้านล่างสุดครับ

Subject: รายงายตัวค่ะ
Prev Next
You are not authorized to post a reply.

Author Messages
Sangchan,

Posts:1

03-08-2011 1:29 PM Alert 
สวัสดีค่ะ
ชื่อ นางสาวแสงจันทร์ แซ่เห่อ
ชื่อเล่น สร้อย
ที่อยู่ : 3 ซอย4 ถ. หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่50300
กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 080-7916074
E-mail: sad_saw@live.com
tassanee,

Posts:1

14-09-2012 11:15 AM Alert 
ชื่อ นางสาวทัศนีย์ จ้องคำ
ชื่อเล่น นุ่น
ที่อยู่ 243 /73 ม.ชวนชื่นพาร์ควิล แขวงศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กทม 10170
กำลังศึกษาอยู่ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิยาการจัดการ สาขา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 0843498826
E-mail: tadsanee_pretty@hotmail.com
You are not authorized to post a reply.ActiveForums 3.6
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register