Site Logo
เอกสารโครงการ ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
13
เล่าเรื่องโครงการม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา      พระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เกี่ยวกับปรัชญาของ...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
26
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” รุ่นที่ 3/2557 วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 ณ บ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จ...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
15
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มรุ่นที่ 2/2556 (จำนวน 7 กลุ่มโรงเรียน) ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
15
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ  “ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา” รุ่นที่ 2/2556 วันที่   27 - 29 มีนาคม  2556...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
15
(Click เพื่อชม) บริษัทจำลองของนักเรียนโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา
Actions: E-mail |
30
รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ ม.น.ข. เครือข่ายบ้านคาวิทยา ครั้งที่ 1/ 2555 วันอังคารที่ 29 พฤษภา...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
22
เอกสารสรุปเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เสนอต่อโรงเรียนในโครงการ “ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” คัดจากหนังสือ ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพี...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
22
  สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” -----------------------------------------------------   &...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
23
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ  ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา วันที่   26 -  27   มีนาคม  255...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
20
คู่มือการใช้ Website ม.น.ข. http://mnk.thaiportal.net   เพือโครงการ ม.น.ข. เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1. เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพ...

อ่านต่อ...

Actions: E-mail |
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
สงวนลิขสิทธิ์ © 2550 มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์   |  Login | Register